มีอะไรใหม่ใน Spark 2.X+

Read more →

เมื่อ Map reduce ไม่สนุกเท่า Hive และ Presto

จากความพยายามที่ต้องการทำให้ MapReduce ใช้งานง่ายขึ้น จึงมีการนำภาษาอื่นที่ไม่ใช่การเขียน Java เข้ามาแทน ไม่ว่าจะเป็นการคิดPig เป็นต้น แต่หนึ่งในวิธีที่ได้รับการต้อนรับที่ดีกว่าวิธีอื่นคือการใช้ SQL - ภาษาที่มีการวิจัยมายาวนานกว่า 40 ปีครับ
Read more →

Good old days, Hadoop

Professors can’t start the big data class without introducing Hadoop, and that makes sense because all big data stories have the same origin; Google.
Read more →