สาเหตุที่ผมตัดสินใจเขียน post นี้ขึ้นมานั้น เนื่องจากผมได้มีโอกาสอ่าน Fivetran’s post ซึ่งว่าด้วยเรื่องการทำ Star schema vs full denormalization จึงรู้สึกว่าการทำ star schema กับ modern data warehouse นั้นไม่จำเป็นเท่าไรแล้ว