ก้าวต่อไปกับ Google Spanner

หากจะกล่าวว่า Google คืออันดับหนึ่งด้าน distributed system ก็คงเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินจริง เพราะด้วยตัวธุรกิจของ Google ที่ต้อง scale ได้ตั้งแต่วันแรก ประกอบกับผลงานที่ผ่านมาของ Google ทั้งในแวดวง academia และ cloud
Read more →

Cassandra in a nutshell

ย้อนกลับไปเมื่อปี 2007 Amazon ต้องการแก้ปัญหา relational database ของตัวเองที่ไม่สามารถ scale ได้ดั่งใจอยาก ทีมงานของ Amazon จึงตัดสินใจคิดค้น database ใหม่ที่ไม่ใช้ consistency ของ SQL แต่นำเสนอการใช้ eventual consistency เข้ามาแทน พร้อมยังเผยแพร่ Dynamo paper เพื่ออธิบายหลักคิดทั้งหมดของแนวคิดนี้อีกด้วย
Read more →

HBase

HBase เป็น database ที่สร้างตาม BigTable paper ของ Google (ในความจริงแล้ว Google contribute และช่วย HBase engineers เยอะมาก) จึงไม่ต้องแปลกใจที่ในปัจจุบัน เราสามารถใช้ HBase API ในการทำงานร่วมกับ Google Cloud BigTable ได้สบายๆ
Read more →

How to calculate WCUs/RCUs in DynamoDB

DynamoDB is a managed NoSQL database. The main selling point is that developers won’t experience any operational overheads maintaining it.
Read more →