Nathan Marz ได้เขียนบทความอธิบายเกี่ยวกับ Lambda architecture ไว้อย่างละเอียดยิบ ในบทนี้ผมขอสรุปเท่าที่ผมเข้าใจละกันครับ