ก้าวต่อไปกับ Google Spanner

หากจะกล่าวว่า Google คืออันดับหนึ่งด้าน distributed system ก็คงเป็นคำกล่าวที่ไม่ได้เกินจริง เพราะด้วยตัวธุรกิจของ Google ที่ต้อง scale ได้ตั้งแต่วันแรก ประกอบกับผลงานที่ผ่านมาของ Google ทั้งในแวดวง academia และ cloud
Read more →

PACELC theorem

PACELC theorem is the theory purposing the importance of latency and consistency in the distributed systems when they are in the absence of network partitions.
Read more →

Lambda และ Kappa architecture

Nathan Marz ได้เขียนบทความอธิบายเกี่ยวกับ Lambda architecture ไว้อย่างละเอียดยิบ ในบทนี้ผมขอสรุปเท่าที่ผมเข้าใจละกันครับ
Read more →