มีอะไรใหม่ใน Spark 2.X+

Read more →

Lambda และ Kappa architecture

Nathan Marz ได้เขียนบทความอธิบายเกี่ยวกับ Lambda architecture ไว้อย่างละเอียดยิบ ในบทนี้ผมขอสรุปเท่าที่ผมเข้าใจละกันครับ
Read more →